Revista "das dental labor" Romania

Pentru anul 2021 se menține numarul de credite si prețul pentru Revista "das dental labor" - România", respectiv 20 credite epc si 190 lei abonament/ an.
~Model Formular de inscriere - 2021 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ Download document

Membrii OTDR care au restanta la credite EPC, se pot abona la revista - editia 2020, pana la data de 31.03.2021 si edițiile se vor distribui on-line.

#Participarea la Programul de Educatie Profesionala Continua 2021
Necesar credite EPC 2021 (pentru avizul aferent anului 2022)

40 credite EPC/an
1)    membri care exercita profesia in regim independent
 
30 credite EPC/an
1)    membri care exercita profesia in regim salarial
2)    membri care exercita profesia in regim independent si au experienta profesionala mai mica de 2 ani
3)    membri care exercita profesia in regim independent si au experienta profesionala mai mare sau egala cu 30 ani ( pe baza de documente justificative)
 
Nu au obligatia de a participa la Programul EPC in anul 2021 urmatoarele categorii de membri:
a)    devin membri dupa data de 1 iulie 2021                          
b)    au implinit in cursul anului varsta de 60 ani
c)    pensionati pe caz de boala (invaliditate) sau posesori de certificat de incadrare in grad de handicap ( la cerere si numai pe baza de documente justificative)
d)    au perioada de inactivitate aprobata, la cerere, de conducerea OTDR, mai mare sau egala cu 6 luni in cursul anului 2021   (numai pe baza de documente justificative)
 

Numarul de credite acumulate in plus fata de necesarul minimum obligatoriu se reporteaza integral in anul urmator.

Membrii OTDR, avizati pentru anul 2021, care dobandesc avizul pe Certificatul de membru pana la 30 iunie 2021, beneficiaza de 10 puncte EPC, bonus.

Membrii care solicita avizul/ 2021 si au restante la creditele EPC (indiferent de data solicitarii si de numarul de credite EPC restate), pentru obtinerea avizului pe certificatul de membru trebuie sa completeze si "Cererea de avizare cu recuperarea ulterioara a creditelor".

& In atentia furnizorilor de servicii de Educatie Profesionala

 

* Acreditare si reacreditare 2021 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Download document

*Temele Programului National EPC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Download document

*Cerere acreditare persoane fizice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Download document

*Cerere acreditare persoane juridice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Download document

*Cerere de reacreditare 2021 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Download document